Mijn volière

Onze leden hebben een grote variëteit aan vogels. In deze rubriek staan artikelen van verschillende leden over welke vogels ze hebben en hoe ze die houden en verzorgen.

Voliere 1

Mijn vader heeft, vanaf dat ik een jaar of tien was, een volière gehad. Naast het werk op zijn boerderij ging hij werken, wat in die tijd meer voor kwam. Zijn hobby, vogels houden deed hij in zijn spaarzame vrije tijd en mijn moeder sprong bij als er gevoerd moest worden. Door de jaren heen heeft hij zijn kooien regelmatig uitgebreid, omdat ruimte geen probleem was. Naast de volière waar hij zangkanaries en Europese Cultuur vogels in hield, hadden we ook eenden, ganzen, kalkoenen, zwanen, verschillende soorten kippen en sierhoenders. Op zondag zat hij voor zijn volière met een lucifersdoosje en lucifer te piepen waarop de kanaries reageerden. Dit staat me, nu ik 65 ben, nog helder voor de geest en heb dit later toen ik zelf zangkanaries hield ook gedaan. Het op zondagmorgen achterop de brommer vanuit Prinsenbeek naar de Tennisstraat in Breda naar een vogelhandelaar, om vogels weg te brengen of weer een ander koppel of soort te halen, zijn leuke herinneringen. Toen kocht je voor FL 12,50 nog een nachtegaal. Ook toen moesten Europese Cultuur vogels geringd zijn en we hebben dan ook regelmatig een wijkagent aan de deur gehad, die zelf ook een fervent vogelliefhebber was. Mooie tijd als je daar op terug kijkt.
Later toen ik getrouwd was, was dan ook het eerste wat er moest komen een volière. Ik had weinig ruimte in de tuin, waar evt. ook de kinderen die er misschien kwamen moesten kunnen spelen. Het werd dus een hangende gevelkooi waaronder het voer opgeslagen kon worden en het speelgoed van de kinderen een plek kon krijgen. De kooi was 80 cm diep en 150/175 cm hoog. De bovenkant was dicht met golfplaatjes en er zat een windvang van 25 cm aan de voorzijde. De tussenwanden links en rechts waren dicht. Het bestond uit vier segmenten van 150 cm. In één deel zaten een man kanarie met drie poppen. In het andere deel een paar koppels zebravinken. In een ander gedeelte een koppel Groenlingen en Elzen sijzen en zoals het iedere beginner betaamt, in het laatste segment twee koppels grasparkieten. Je kunt dan nog geen keuzes maken en vindt alles mooi. Dit heeft een drietal jaren geduurd en toen kwamen de kinderen. Er moest een konijnen hok komen en uiteraard een zandbak en schommel. Het werk en gezin slokte alle tijd op en toen heb ik de keuze gemaakt te stoppen met mijn hobby. Je hebt dan zoveel plannen en zaken omhanden, dat het verstandig is om keuzes te maken, want halve bak werkt niet met dieren. Na een jaar of zes, we waren inmiddels net verhuisd naar een twee onder een kap woning met een grote tuin, moest er toch weer een volière komen. Meer ruimte in de tuin en meer tijd, want de kinderen werden groter en zo werd er in de hoek een tuinhuis gebouwd van drie bij drie meter met links er rechts een vlucht van 165 cm diep en 250 cm lang. In het tuinhuis zaten de binnen verblijven. Aan de ene kant zaten de kanaries, Fife fancy postuur en aan de andere kant de Europese Cultuur vogels. Op de grond aan iedere kant een trio harlekijn kwartels. Bij de Europese Cultuur vogels zat ook een koppel Peru duifjes. Recht vooruit in het tuinhuis had ik zes broedkooien waar ook drie koppels Fife fancy’s zaten en drie kooien waar ik bastaarden kweekte. Kanarie tegen groenling, mexicaanse roodmus x kanarie en een F1 ( uit een kanarie x kapoetsen sijs) x kanarie. Daarna is ook de periode gekomen dat ik bij een vereniging gegaan ben. Ik heb toen een ruimte gemetseld waar alleen broedkooien in gekomen zijn. Daar heb ik alleen met Fife fancy postuur kanaries gekweekt. Vooral vanaf toen ben ik me voor de Tentoonstelling met de Fife Fancy bezig gaan houden. In de andere volière ging ik in plaats van de Fife fancy met kleur kanaries verder.
Grote textorwevers
Weer vele jaren verder, en inmiddels de 60 gepasseerd, ben ik verhuisd en heb in een andere woonplaats een heel nieuwe volière. Gelijk alles goed aan gepakt. Alles van aluminium en de gaas gewalst heb ik nu een volière zoals op de foto te zien is. Hier heb ik een koppel Hoppen met een koppel Veldleeuweriken in de ene vlucht, aan de andere kant zit een koppel Sporenkieviten met een aantal Grote textorwevers. Beide vluchten zijn recent gemaakt en de vogels zijn er vorig jaar in gegaan dus hoop ik dit jaar iets te kweken. Links achter zitten de Europese Cultuur vogels, elzen sijsjes en botvinken met een koppel groenvleugel duiven en de jonge gouldamadines van afgelopen seizoen. Op de grond zitten, gescheiden, twee koppels roulrouls. Rechts achter zitten de tropen. Drie koppels gouldamadines, een koppel roodkop papagaaiamadines, een koppel driekleur amadines, een koppel Major putters en een koppel groenvleugel duiven. De putters zaten eerst bij de Vinken maar dat blijkt geen juiste keuze te zijn. De Vinken jagen continu op de putters. Ook hier zitten, gescheiden, twee koppels roulrouls. Afgelopen seizoen hebben we hier natuurbroed roulrouls gekweekt. Links zitten, nu ik dit schrijf, de Groenvleugels op eieren. Rechts liggen drie nestjes met gould amadines. De textor wevers zijn volop aan het bouwen en de hoppen maken ook aanstalten. Het mooie aan, ik zou willen zeggen onze hobby, is dat mijn partner zeker zo enthousiast is en daardoor doen we het samen.
De vogels komen niets te kort en zeker in het broedseizoen, als er jongen liggen, krijgen ze vijf keer per dag gedoseerd eivoer en buffalo wormpjes of pinky’s. Met daarnaast fruit en groenvoer, uiteraard ook met mate, komen ze het seizoen wel door.
Vanuit onze vereniging, Vogel Vereniging Privo uit Prinsenbeek, zijn we erg actief bezig met onze hobby. We helpen elkaar en stimuleren elkaar om onze hobby nog meer en voor een breder publiek zichtbaar te maken. We organiseren twee dagen per jaar, om op de kooi te gaan kijken bij kwekers en een open dag Puzzel-fietstocht waarbij we bij twee bedrijven in de keuken gaan kijken en bij een vogel gerelateerd bedrijf. Verder staan we met een volière op de jaarmarkt en hebben we onze tentoonstelling en een vijftal beurzen. Alles bij elkaar is het met elkaar bezig zijn, wat het mooi maakt om deze hobby te hebben! Met vriendelijke hobby groeten, Rien