Lezing 20 februari bij vv BVV

Lezing bij de BVV op maandag 20 februari om 20.00 uur gegeven door Keurmeester Jos Meesters. Hij zal een lezing geven over allerlei zaken m.b.t. het inschrijven van TT-vogels,       kleurvariaties, benamingen, etc. Zeer interessant voor kleur kanarie kwekers.

Vogel revalidatiecentrum Zundert

 

Na gestart te zijn in 2013 hebben we ook in 2015 en 2016 het Vogel Revalidatie Centrum uit Zundert (VCR) gesponsord, door een kooi te adopteren.

Best apart, een vereniging die een stichting sponsort. Dat verdient een toelichting.

We zijn als vereniging bij het VRC op bezoek geweest, en toen bijzonder gecharmeerd geraakt van wat deze stichting allemaal doet.

Vogelliefhebbers, zoals wij, en bij Privo in het bijzonder, zijn van huis uit al met vogels en de natuur in het algemeen begaan.Als je dan ziet wat het VRC doet en allemaal door vrijwilligers uitgevoerd, kun je daar alleen maar vanvcr-1

onder de indruk raken.
We hebben daarom, na inventarisatie bij de leden, besloten om met een dertiental leden geld uit te leggen,en ons zo voor twee jaar garant te stellen voor een afgesproken bedrag.

We zijn dan als bestuur ook trots, dat we met een aantal leden dit hebben kunnen doen.

We wensen het VRC dan ook veel succes toe de komende jaren.

Wilt u nader kennismaken met het VRC kijk dan eens op hun site  www.vrczundert.nl

Bent u ook benieuwd in de activiteiten van v.v.Privo kijk dan op:  www.vvprivo.nl

Het bestuur.